Наш партньор:

  • Наш партньор Всички продукти на Хенкел за АВТОИНДУСТРИЯТА при нашите патньори от ВД Консулт 09.  
Вижте тук новият уеб сайт на ВД Консулт 09

Какво ново

Последни новини от АЙСИ ООД

Продукти за строителството - Satecma
Групата химически компании SATECMA са основали дейността си през 1976 г. Продуктите на SATECMA се продават в повече от 60 страни от целия свят.SATECMA е компания, намираща се в постоянни…
Индустриални хартии
"АЙСИ" ООД има удоволствието да Ви представи най-новата гама предлагани продукти - индустриална хартия и необходимите диспенсъри към тях. Хартиите са с най-различни размери на къса и дебелина. Има хартии…
Наш партньор
Всички продукти на Хенкел за АВТОИНДУСТРИЯТА при нашите патньори от ВД Консулт 09.  

Насоченост на продуктовата ни гама:

logo IC

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности, почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес-форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление , АЙСИ ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води - Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

  • Абразивоустойчиви;
  • Трудно запалими;
  • Микробо- и хидролизоустойчиви;
  • Химически устойчиви на агресивни среди;
  • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации;
  • Антистатични и/или елекрически проводими;
  • Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С);
  • Ултравиолетова и озонова устойчивост;
  • Транспорт в условията на налягане и вакуум.

 АЙСИ ООД от скоро предлага също хартиени изделия и диспенсъри.
Диспенсърите се предлагат според това с какъв тип хартия ще бъдат използвани. Хартиените изделия се предлагат под различни форми - индустриални ролки, кърпи за ръце, тоалетна хартия, медицински ролки. Предлагат се хартии с различна дебелина, състав, размери.Най-новото в продуктовият ни портфейл са петролохимичните добавки и масла на BARDAHL.

 

 

Противообледенителни продукти:

 

АЙСМЕЛТПротивообледенителен многокомпонентен материал АЙСМЕЛТ представлява гранулирана еднородна смес на химически чисти калциев и натриев хлориди с добавяне на високоефективен инхибитор на корозията. Материалът отстранява и предотвратява образуването на снежни уплътнения, ледени наслоявания и поледици. АЙСМЕЛТ притежава висока топяща способност и е ефективен в широк температурен диапазон до -20ºС. Материалът притежава продължително противообледенително действие и изисква малки разходни норми в сравнение с другите реагенти.

 

КАЛЦИЕВ ХЛОРИД Калциевият хлорид е гранулиран противообледенителен продукт със съдържание на основно вещество 94-98%. Предназначен за обработка на пътища и улици, пешеходни зони и тротоари, притежава висока размразяваща способност и е ефективен в диапазона температури до -30°С. Качеството на продукта съответства на ASTM D 98-05, AASHTO M144, ГОСТ 450-77 с изм. 1-3. По ГОСТ продуктът се отнася към марката калциниран, на гранули, висш сорт.

 

Последно променена в Четвъртък, 14 Януари 2016 17:24