Наш партньор:

  • Наш партньор Всички продукти на Хенкел за АВТОИНДУСТРИЯТА при нашите патньори от ВД Консулт 09.  
Вижте тук новият уеб сайт на ВД Консулт 09

Какво ново

Последни новини от АЙСИ ООД

Продукти за строителството - Satecma
Групата химически компании SATECMA са основали дейността си през 1976 г. Продуктите на SATECMA се продават в повече от 60 страни от целия свят.SATECMA е компания, намираща се в постоянни…
Индустриални хартии
"АЙСИ" ООД има удоволствието да Ви представи най-новата гама предлагани продукти - индустриална хартия и необходимите диспенсъри към тях. Хартиите са с най-различни размери на къса и дебелина. Има хартии…
Наш партньор
Всички продукти на Хенкел за АВТОИНДУСТРИЯТА при нашите патньори от ВД Консулт 09.  

ВЕРИЛА ЛИВЕР

Полутечните антифрикционни смазки ВЕРИЛА ЛИВЕР се произвеждат чрез сгъстяване на минерално базово масло с подходящ вискозитет с литиев сапун на 12-хидроксистеаринова киселина
Описание

Смазките се легират с противозадирни, антиокислителни и антикорозионни присадки. Произвеждат се в три пенетрационни класа и пет марки:

  • ВЕРИЛА ЛИВЕР 0
  • ВЕРИЛА ЛИВЕР 00
  • ВЕРИЛА ЛИВЕР ЕР 0
  • ВЕРИЛА ЛИВЕР ЕР 00
  • ВЕРИЛА ЛИВЕР ЕР 000

Приложение
Полутечните антифрикционни смазки ВЕРИЛА ЛИВЕР са предназначени за смазване на закрити зъбни предавки и в системи за централизирано мазане. Работни температури от минус 30°C до 105°С.

Техническо означение: БДС ISO 6743/9

Верила Ливер 0 ISO-L-XCBHA 0
Верила Ливер 00 ISO-L-XCBHA 00
Верила Ливер ЕР 0 ISO-L-XCBHB 0
Верила Ливер ЕР 00 ISO-L-XCBHB 00
Верила Ливер ЕР 000 ISO-L-XCBHB 000Стандарти

  • БДС ISO 6743/0
  • БДС 13526-83

Типични свойства

Показател Стандарт за изпитване Верила Ливер
  0 00 ЕР 0 ЕР 00 ЕР 000
1. Пенетрация при 25°С БДС ISO 2137 370 420 370 420 460
2. Температура на прокапване, °С БДС ISO 2176 170 150 170 150 -
3. Колоидна стабилност, % БДС 6733-91 30 - 30 - -
4. Вода, % БДС ISO 3733 следи
5. Общи механични примеси, % БДС 9018-84 отсъствие
6. Противозадирни свойства/ЧСМ/ - натоварване на заваряване, Р3, N БДС 13963-77 от 2000 до 2500